Header About 2

Who am I?

A kind soul and a keen observer of life

ไม่ใช่ฟิสิกส์นิวเคลีย แต่เป็นภูมิปัญญาแบบบ้านๆ ที่สามัญชนทั่วไป ใครก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น หนุ่มสาวโรงงาน พ่อบ้านแม่บ้าน นักเรียนนักศึกษา ผู้บริหารธุรกิจมืออาชีพ มาแบ่งปันเรื่องเล่าสู่กันฟัง